seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

O czasopiśmie

Na łamach czasopisma Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica zamieszczane są oryginalne prace naukowe, recenzowane komunikaty naukowe oraz prace przeglądowe z zakresu nauk rolniczych (agronomia, ogrodnictwo, zootechnika, nauki o żywności oraz rybactwo. Akceptowane są również artykuły dotyczące kształtowania środowiska. Prace drukowane są w języku angielskim ze streszczeniami w językach angielskim i polskim.

Artykuły naukowe są udostępniane na podstawie licencji CC-BY-NC 3.0 PL, w sposób otwarty na witrynie wydawcy, publikacje są dostępne w momencie opublikowania

Rada naukowa pisma zwraca szczególną uwagę w kwestii etycznych aspektów badań nad zwierzętami, stąd też Autorzy są zobowiązani do oświadczenia, że zwierzęta wykorzystywane w badaniach były traktowane zgodnie z powszechnie akceptowalnymi zasadami i że właściwa Komisja Etyczna wydała odpowiednie zezwolenie przed rozpoczęciem doświadczeń.

Recenzje wykonywane są anonimowo dla recenzenta jak i Autora(ów) (double blind review).

Prawa autorskie opublikowanych artykułów pozostają własnością Autora(ów).

Uwaga: Autorzy nie zostaną obciążeni opłatą publikacyjną za artykuły przesłane do 31 grudnia 2022 r.

Bieżące: Wydanie 364(63) 2022

 

Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech.

ISSN 2081-1284; e-ISSN 2300-5378

MEiN (2021): 40 pkt

DOI: 10.21005/AAPZ

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indeksowane przez:

ICV 2021: 100.00
ICV 2020: 100.00
ICV 2019: 100.00