seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Rada Naukowa i Redakcja

Rada Naukowa

 • Agricultura
  Ludmil Angelov (Bulgaria), Ulyana Bashutska (Ukraina), Bettina Eichler-Löbermann (Germany), Tadeusz Filipek (Lublin, Poland), Theodor Fock (Germany), Bernd Hackauf (Germany), Heidi Jänicke (Germany), Jan Kucharski (Olsztyn, Poland),
  Robert Maciorowski (Skierniewice, Poland), Marcel Raček (Slovakia), Grzegorz Skrzypczak (Poznań), Igor Widflush (Belarus), Janusz Wiśniewski (Lublin, Poland)
 • Alimentaria
  Włodzimierz Dolata (Poznań, Poland), Mirosław Fik (Kraków), Hassan Abdel-Gawad Hassan (Egypt), Małgorzata Jasińska (Szczecin, Poland), Edward Kołakowski (Szczecin, Poland), Jan Pokorny (Czechy), Radka Valkova-Vlaseva (Bulgaria), Zdzisław E. Sikorski (Gdańsk, Poland), Stefan Smoczyński (Olsztyn, Poland), Karl Steffens (Germany), Piotr Szefer (Gdańsk, Poland)
 • Piscaria
  Ryszard Bartel (Olsztyn, Poland), Anilava Kaviraj (India), Konstanty Lossow (Olsztyn, Poland), Antonina Sopińska (Lublin, Poland), Aleksander Radwan (Lublin, Poland), Helmut Winkler (Germany)
 • Zootechnica
  Ireneusz Antkowiak (Poznań, Poland), Dorota Banaszewska (Siedlce, Poland), Bartłomiej J. Bartyzel (Warszawa Poland),
  Elżbieta Bombik, (Siedlce, Poland), Wiesław Deptuła (Szczecin, Poland), Joanna Gruszczyńska (Warszawa, Poland), İlhan Gun (Turkey), Vladimir Hanzal (Czech Republic), Viktoriia Havryliak (Ukraine), Seval Sevgi Kirdar (Turkey), Piotr Koczoń (Warszawa, Poland), Stanisław Kondracki (Siedlce, Poland), Vladymyr Kostiuk (Ukraine), Gabriel Kovač (Slovakia), Alicja Kowalczyk (Wrocław, Poland), Barna Kruzhel (Ukraine), Josef Kucera (Czech Republic), Marian Kuczaj (Wrocław, Poland), Paulius Matusevičius (Lithuania), Ramutė Mišeikienė (Lithuania), Tomasz Niemiec (Warszawa, Poland), José Pedro Pinto de Araújo (Portugal),
  Jarosław Pytlewski (Poznań, Poland), Anke Romer (Germany), Peter Sanftleben (Germany), Alireza Seidavi (Iran), Jiři Skladanka (Czech Republic), Olha Stadnytska (Ukraine), Fatma Tomul (Turkey), Milan Vasil (Slovakia), Stach O. Vovk (Ukraine)

Redakcja

 • Agricultura
  Stefan Stojałowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
 • Alimentaria, Piscaria
  Izabela Dmytrów (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa)
 • Zootechnica
  Ewa Czerniawska-Piątkowska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt)

Redaktor statystyczny

Sławomir Stankowski
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

Redaktor językowy

Alicja Berner
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydawnictwo Uczelniane)

Wydawca

Wydawnictwo uczelniane, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 48,
70-311 Szczecin,
tel. +48 91 449–67–60
e-mail: wydawnictwo@zut.edu.pl

Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech.

ISSN 2081-1284; e-ISSN 2300-5378

MEiN (2021): 40 pkt

DOI: 10.21005/AAPZ

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indeksowane przez:

ICV 2021: 100.00
ICV 2020: 100.00
ICV 2019: 100.00