seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 271(10) 2009

Oryginalne prace twórcze

Ocena zawartości tłuszczu i cholesterolu w mięsie samic oraz samców okonia (Perca fluviatilis L.) z jeziora Gopło 

Magdalena Stanek, Janusz Dąbrowski, Aleksandra Roślewska, Bogdan Janicki