seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 274(12) 2009

Oryginalne prace twórcze

Wpływ stężenia soli na proces marynowania świeżego śledzia bałtyckiego 

Mariusz Szymczak, Edward Kołakowski, Katarzyna Felisiak, Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk

Jakość pieczywa z żyta pochodzącego z upraw konwencjonalnych i ekologicznych 

Robert Iwański, Sławomir Stankowski, Katarzyna Felisiak, Grzegorz Tokarczyk, Marek Wianecki