Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 274(12) 2009

Oryginalne prace twórcze

Wpływ stężenia soli na proces marynowania świeżego śledzia bałtyckiego 

Mariusz Szymczak, Edward Kołakowski, Katarzyna Felisiak, Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk

Jakość pieczywa z żyta pochodzącego z upraw konwencjonalnych i ekologicznych 

Robert Iwański, Sławomir Stankowski, Katarzyna Felisiak, Grzegorz Tokarczyk, Marek Wianecki