seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 276(13) 2010

Oryginalne prace twórcze

Dziedziczenie przywracania męskiej płodności u pszenżyta ozimego z cytoplazmą Triticum timopheevi 

Halina Góral, Mirosław Tyrka, Maria Wędzony, Stefan Stojałowski

Zastosowanie metod RAPD i ISSR do oceny mieszańców pszenżyta z Aegilops crassa 4x Boiss 

Agnieszka Grądzielewska, Daniela Gruszecka, Edyta Małgorzata Paczos-Grzęda

Działanie następcze wsiewek międzyplonowych i słomy jęczmienia jarego na plonowanie i elementy struktury plonu pszenżyta ozimego 

Anna Płaza, Feliks Ceglarek, Milena Anna Królikowska, Małgorzata Próchnicka

Wpływ następczy międzyplonów na plonowanie pszenżyta ozimego 

Anna Płaza, Jarosław Soszyński

Technologia uprawy i plonowanie pszenżyta ozimego w środkowowschodniej Polsce 

Grażyna Wielogórska, Elżbieta Turska, Józef Starczewski