seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 278(14) 2010

Oryginalne prace twórcze

Skład chemiczny i jakość białka ziarna owsa brązowo- i żółtoplewkowego 

Wioletta Biel, Aleksandra Szołkowska, Izabela Jaskowska, Kazimierz Bobko

Wybrane właściwości chemiczne powierzchniowej warstwy gruntów przydrożnych w okresie wiosny i jesieni 

Justyna Chudecka, Krzysztof Pacewicz, Tomasz Tomaszewicz, Mariola Wróbel

Ocena zawartości metali ciężkich oraz cech jakościowych ziarna pszenicy 

Joanna Podlasińska, Andrzej Gregorczyk, Krystyna Przybulewska, Anna Stolarska

Wpływ mrożenia na proces dojrzewania odgłowionego i patroszonego śledzia bałtyckiego solonego metodą zalewową 

Grzegorz Tokarczyk, Edward Kołakowski, Bożena Bednarczyk, Sylwia Przybylska, Anna Waliłko, Katarzyna Lament, Tomasz Krzywiński, Grzegorz Bienkiewicz, Mariusz Szymczak

Wpływ odłogowania na wybrane właściwości gleb piaszczystych 

Tomasz Tomaszewicz, Justyna Chudecka