seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 281(16) 2010

Oryginalne prace twórcze

Właściwości żywieniowe nasion szarłatu (Amaranthus cruentus) 

Wioletta Biel, Izabela Jaskowska

Dwutlenek siarki w krajowych i importowanych napojach alkoholowych 

Anna Buczek, Jowita Jankowska, Dorota Jarosz, Anna Kalata, Andrzej Ociepa, Mikołaj Protasowicki, Hanna Staszewska

Zbiorowiska roślinne na obszarze zrekultywowanego wyrobiska Szczecin-Żydowce 

Ignacy Kutyna, Zbigniew Czerwiński, Elżbieta Młynkowiak

Wstępne badania nad zmianami warunków termicznych w krajobrazach podmiejskim i rolniczym 

Bożena Michalska, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, Agnieszka Mąkosza