seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 289(19) 2011

Oryginalne prace twórcze

Flora użytków ekologicznych Szczecina 

Stefan Friedrich

Występowanie kokoryczy drobnej Corydalis pumila na Pomorzu Zachodnim 

Krzysztof Ziarnek, Magdalena Ziarnek