seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 293(21) 2012

Oryginalne prace twórcze

Porównanie wybranych kinetycznych modeli zanikania herbicydów w glebie 

Andrzej Gregorczyk, Maria Katarzyna Swarcewicz

Zbiorowiska muraw kserotermicznych i piaskowych na krawędzi doliny Odry w Owczarach 

Ignacy Kutyna, Ewa Drewniak, Elżbieta Młynkowiak