seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 295(22) 2012

Oryginalne prace twórcze

Wpływ zróżnicowanej dawki odpadu popieczarkowego na cechy jakościowe muraw trawnikowych 

Kazimierz Jankowski, Wiesław Czeluściński, Jolanta Jankowska, Jacek Sosnowski, Beata Wiśniewska-Kadżajan

Ocena odrastania muraw trawnikowych z udziałem śmiałka darniowego 

Kazimierz Jankowski, Jolanta Jankowska, Jacek Sosnowski

Jakość owoców dwóch odmian winorośli oraz wpływ sposobu ich maceracji na barwę moszczu 

Ireneusz Ochmian, Piotr Chełpiński, Rafał Rozwarski, Paweł Pantecki, Ludmil Angelov, Bojan Stalev, Roman Strzelecki