seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 300(24) 2012

Oryginalne prace twórcze

Jakość sensoryczna mięsa wieprzowego zapeklowanego metodą zalewową solankami o różnym składzie 

Jerzy Andrzej Balejko, Michał Kowalski, Barbara Czerniejewska-Surma, Edyta Balejko

Występowanie i aktywność biologiczna lektyn w nasionach roślin strączkowych i ziarnach zbóż 

Anna Brinken, Jarosław Piątek, Zygmunt Sagan, Wioletta Biel

Ocena niepewności obliczenia czasu półtrwania herbicydu w glebie 

Andrzej Gregorczyk, Maria Katarzyna Swarcewicz

Oddziaływanie hydrożelu i rodzaju okrywy glebowej na aspekt ogólny muraw trawnikowych 

Kazimierz Jankowski, Jacek Sosnowski, Jolanta Jankowska, Renata Kowalczyk