Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 302(25) 2013

Oryginalne prace twórcze

Jakość owoców pięciu odmian Persymony (Diospyros kaki) 

Anton Yordanov, Agnieszka Dobrowolska, Rafał Rozwarski, Piotr Chełpiński, Ireneusz Ochmian

Wpływ zawartości suchej masy w mleku na skład oraz cechy sensoryczne twarogu kwasowego 

Krzysztof Siemianowski, Jerzy Szpendowski, Krzysztof Bohdziewicz, Piotr Kołakowski, Katarzyna Pawlikowska, Joanna Żylińska, Jacek Karol Bardowski