seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 302(25) 2013

Oryginalne prace twórcze

Jakość owoców pięciu odmian Persymony (Diospyros kaki) 

Anton Yordanov, Agnieszka Dobrowolska, Rafał Rozwarski, Piotr Chełpiński, Ireneusz Ochmian

Wpływ zawartości suchej masy w mleku na skład oraz cechy sensoryczne twarogu kwasowego 

Krzysztof Siemianowski, Jerzy Szpendowski, Krzysztof Bohdziewicz, Piotr Kołakowski, Katarzyna Pawlikowska, Joanna Żylińska, Jacek Karol Bardowski