seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 305(27) 2013

Oryginalne prace twórcze

Porównanie składu mleka krów w zaleznosci od systemu doju 

Barbara Cioch, Ewa Chociłowicz, Ewa Czerniawska-Piątkowska

Abstrakt. Celem pracy była ocena jakości mleka krów rasy phf cb, pozyskiwanego w dwóch systemach doju mechanicznego: bankowego i przewodowego w gospodarstwie rolnym na terenie województwa zachodniopomorskiego. W pracy wykorzystano wyniki z próbnych udojów, przeprowadzonych metoda AT4, zebranych z dokumentacji hodowlanej i dokumentacji wynikowej systemu Symlek. Uwzględniono dane z poszczególnych miesięcy od września 2007 do października 2009 roku, dotyczące zawartości tłuszczu (%) i białka (%) oraz liczby komórek somatycznych (tys. D ml–1). Nie stwierdzono różnic istotnych w zawartości tłuszczu i białka (%) oraz w zawartości komórek somatycznych w mleku pomiędzy dwoma analizowanymi systemami udoju. Mleko pozyskiwane systemem bankowym charakteryzowało się mniejsza liczba komórek somatycznych (154,46 tys. D ml–1) w porównaniu z dojem przewodowym (173,19 tys. D ml–1).

Ocena modelu reakcji i rzedu do opisu degradacji linuronu w glebie 

Andrzej Gregorczyk, Paweł Sędłak, Maria Katarzyna Swarcewicz

Mikrorozmnażanie Crocosmia x crocosmiiflora Lucifer 

Marcelina Krupa-Małkiewicz, Piotr Żurawik, Paulina Piórkowska

Abstrakt. Celem pracy było określenie wpływu zastosowanych roślinnych regulatorów wzrostu na morfogenezę Crocosmia × crocosmiiflora w kulturach in vitro. Materiał badawczy stanowiły nasiona krokosmii odmiany ‘Lucifer’. Nasiona kiełkowały na pożywce MS bez dodatku roślinnych regulatorów wzrostu. Eksplantaty pierwotne do założenia kultury in vitro stanowiły 1–2-centymetrowe fragmenty merystemów wierzchołkowych pędów wraz z węzłem i pąkami kątowymi. Rośliny namnażano na pożywce MS uzupełnionej BAP, NAA i 2,4-D. Najlepszą pożywką do namnażania krokosmii była pożywka MS bez dodatku roślinnych regulatorów wzrostu. W celu zainicjowania formowania cebulek namnożone pędy wykładano na pożywkę