seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 334(42)2 2017

Oryginalne prace twórcze

Drzewa z rodziny Taxodiaceae uprawiane na różnych stanowiskach we Wrocławiu 

Przemysław Bąbelewski, Magdalena Pancerz, Jan Krężel

Wykorzystanie markerów genetycznych w zwalczaniu zapalenia wymienia 

Ewa Czerniawska-Piątkowska, Joanna Lukomska, Paweł Bortacki

Kondycja samców norki hodowlanej (Neovison vison) w okresie okołokopulacyjnym 

Lidia Felska-Błaszczyk, Małgorzata Dziadosz-Styś, Natalia Ławrów

Zmiana stężenia wapnia, cynku i miedzi w surowicy koni w zależności od sezonu żywieniowego 

Krzysztof Górski, Bartosz Jania, Katarzyna Andraszek

Agresywne zachowania psów 

Elżbieta Horoszewicz, Justyna Galas, Kinga Smolnik, Roman Niedziółka, Edyta Sweklej, Piotr Piwowarczyk

Analiza systemu żywienia koni w wybranych ośrodkach jeździeckich i stajniach 

Alina Janocha, Katarzyna Kryszak, Marcin Różewicz

The polymorphism C9681T in the prolactin receptor gene and functional traits of dairy cattle 

Inga Kowalewska-Łuczak, Ewa Czerniawska-Piątkowska

Porównanie metody rozmnażania Lonicera caerulea L. w warunkach in vitro i in vivo 

Marcelina Krupa-Małkiewicz, Ireneusz Ochmian, Miłosz Smolik Krystyna Maria Ostrowska

Warunki glebowe oraz zbiorowiska muraw serotermicznych na zachodniej krawędzi Odry w pobliżu Szczecina 

Ignacy Kutyna, Katarzyna Malinowska, Ryszard Malinowski, Dariusz Paprota

Czasowa i przestrzenna zmienność obciążeń cieplnych w Szczecinie 

Agnieszka Mąkosza, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

Wpływ wybranych czynników na efektywność rozdajania pierwiastek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej 

Jarosław Pytlewski, Ireneusz R. Antkowiak, Daniel Stanisławski, Ewa Czerniawska-Piątkowska

Analiza zmian w gospodarce wodnej gleby lekkiej w następstwie stosowania zróżnicowanych systemów uprawy i przedplonów 

Marta Schiller, Cezary Podsiadło, Sławomir Stankowski, Stanisław Pużyński, Bożena Michalska

Zmiany czasu między udojami po zainstalowaniu automatycznego systemu dojenia w wybranych stadach bydła mlecznego w Polsce 

Beata Sitkowska, Joanna Aerts, Dariusz Piwczyński, Piotr Wójcik, Magdalena Kolenda

Zmiany temperatury powierzchniowej wymienia krów mlecznych na skutek doju mechanicznego 

Maria Soroko, Daniel Zaborski, Wilhelm Grzesiak, Mirosław Parafiniuk, Andrzej Modrzejewski

Wpływ procesu glikolizy na kształtowanie parametrów jakości mięsa 

Katarzyna Woźniak, Agnieszka Korpal, Arkadiusz Terman