seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 336(43)3 2017

Oryginalne prace twórcze

Gospodarka tuszami zwierząt łownych z wybranych obwodów siedleckiego okręgu łowieckiego 

Elżbieta Bombik, Antoni Bombik, Katarzyna Łagowska, Gabriel Maliszewski, Małgorzata Bednarczyk

Wybrane czynniki wpływające na płodność krów mlecznych 

Ewa Czerniawska-Piątkowska, Pamela Medyk

Wartość odżywcza karm granulowanych dla psów dorosłych 

Ewelina Łysoń, Wioletta Biel, Maja Cierniak, Katarzyna M. Kavetska

Behawior cieląt 

Wojciech Neja, Małgorzata Jankowska, Mariusz Bogucki, Sylwia Krężel-Czopek, Sylwia Zielińska, Serkan Ozkaya

Analiza wyników oceny wzrostu bydła rasy simental w Polsce 

Tomasz Przysucha, Marcin Gołębiewski, Karolina Wnęk, Jan Slósarz, Małgorzata Kunowska-Slósarz, Marek Balcerak

Wpływ modyfikacji składu soli na jakość kiełbas składowanych w modyfikowanej atmosferze 

Olga Pytel-Zając, Małgorzata Sobczak, Kazimierz Lachowicz, Joanna Żochowska-Kujawska, Mateusz Balowski, Sławomir Lisiecki

Analiza opłacalności produkcji mleka surowego w gospodarstwie wielkotowarowym, z uwzględnieniem okresu przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 

Jarosław Pytlewski, Ireneusz R. Antkowiak, Daniel Stanisławski, Ewa Czerniawska-Piątkowska, Anna K. Nowak

Technologia przetwórstwa i wykorzystanie serwatki w przemyśle 

Katarzyna Skryplonek, Małgorzata Jasińska

Wpływ formy i dawki nawożenia azotowego na wartość technologiczą ziarna pszenżyta jarego (x Triticosecale Wittm. ex A. Camus) 

Sławomir Stankowski, Magdalena Sobolewska, Anna Jaroszewska, Bożena Michalska

Ocena jakości skupowanego mleka surowego w zależności od wielkości produkcji 

Jerzy Wójcik, Ewa Czerniawska-Piątkowska, Renata Pilarczyk, Edyta Rzewucka-Wójcik, Jadwiga Jaszczowska