seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 355(54)2 2020

Artykuły przeglądowe

ŻYWIENIE PSÓW SPORTOWYCH CZĘŚĆ I. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ, BIAŁKO, TŁUSZCZ I WĘGLOWODANY 

Katarzyna KAZIMIERSKA, Wioletta BIEL

Abstrakt. Psy sportowe należą do dużej grupy psów, które wykonują określoną pracę dla człowieka. Rodzaj wykonywanej pracy można podzielić pod względem częstotliwości, intensywności i czasu jej trwania. Celem pracy była charakterystyka żywienia psów sportowych, skupiająca się na zapotrzebowaniu energetycznym oraz zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe dostarczające energii (białko, tłuszcz i węglowodany). Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wyniki sportowe osiągane przez psa. Celem prawidłowego żywienia trenujących psów jest dostarczenie im najwyższej jakości energii w odpowiedniej ilości. Równowaga pokarmowa zostaje osiągnięta, gdy dostarczane składniki pokarmowe umożliwiają organizmowi utrzymanie właściwego funkcjonowania wszystkich tkanek i gdy żaden ze składników nie występuje w nadmiarze lub niedoborze.

THE SPECIFICS OF BREEDING WORK IN DAIRY CATTLE OF THE SOUTHERN REGION OF UKRAINE 

Volodymyr Semenovych KOZYR

Abstrakt. Generalized directions of breeding work in dairy cattle breeding agricultural enterprises of the southern Ukraine for the last 20 years and given the scientific-practical recommendations on improvement of breeding and productive qualities of animals through the use of the gene pool of domestic and foreign dairy breeds.Along with the preservation of the gene pool of red steppe breed by creating closed populations with the required number of effective sires and females, it is important to include them in breeding programs of creation of intensive types and breeds of dairy cattle, which meet modern requirements in terms of level and degree of realization of the genetic potential of dairy efficiency. Therefore, along with purebred breeding red steppe breed in the past decades it was improved by crossing with the bull related breeds – Anglia and red Danish, and thus derived ginamalone Ukrainian red dairy breed.

Oryginalne prace twórcze

INFLUENCE OF VARIETY, ELEMENTS OF THE FERTILIZATION SYSTEM, SOWING RATES OF SEEDS ON THE PEA YIELD (Pisum sativum) 

Volodymyr LYKHOCHVOR, Mykola ANDRUSHKO, Oleg ANDRUSHKO

Abstrakt. The yield of pea varieties depending on the elements of the fertilizer system and sowing rates. In the first experiment, nine variants of the application of mineral fertilizers on the variety ‘Madonna’ were studied: 1. P0K0 – control; 2. P0K0 + Optimize Pulse; 3. P60K60; 4. P60K60 + N60; 5. P60K60 + S30; 6. P60K60 + N60 + S30; 7. P60K60 + Mg20 + S30; 8. P60K60 + N60 + + Mg20 + S30; 9. P60K60 + N60 + Mg20 + S30 + Intermag beans (2 l/ha). In the second experiment, three varieties of ‘Madonna’, ‘Gotivsky’, and ‘Otaman’ were studied with six sowing rates of 0.9, 1.0, 1.1, 1,2, 1.3, 1.4 mln/ha.As a result of studies, it was found that the highest yield of pea grain was obtained in the ‘Madonna’ variety – 6.38 t/ha. As to the ‘Gotivsky’ variety the yield is lower and amounted 6.13 t/ha, which is by 0.25 t/ha less than the ‘Madonna’ variety. The lowest grain yield was in the ‘Otaman’ variety – 5.94 t/ha, which is by 0.44 t/ha less than the ‘Madonna’ variety and by 0.19 t/ha compared to the ‘Gotivsky’ variety.The highest yield of ‘Madonna’ pea grains (6.43 t/ha) was formed during the application of mineral fertilizers according to the following scheme: P60K60 + N60 + Mg20 + S30 + Intermagus beans (2 l/ha). Due to the improvement of the pea nutrition system, the yield increased by 2.43 t/ha or 60.7% compared to the control (P0K0). It has been investigated that the optimal sowing rate of the ‘Madonna’ pea variety is 1, 0 and 1.1 mln./ha, for the ‘Gotivsky’ variety –1.2 mln/ha and as to the ‘Otaman’ variety – 1.1 and 1.2 mln/ha. Improvement of elements of cultivation technology for conditions of sufficient moistening of the western forest-steppe of Ukraine allows to obtain stable yield of pea grain at the level of 6–7 t/ha.

HERBOLOGICAL CONDITION AND HERBICIDE CONTROL OF POTATO AGROPHYTOCENOSIS IN THE WESTERN PART OF UKRAINE 

Ivan SHUVAR, Hanna KORPITA

Abstrakt. The article presents original research on the herbicides influence on weed species and productivity of potato agrophytocenosis of Volya variety under organo-mineral and organic fertilizer systems in the western part of Ukraine.