seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 356(55)3 2020

Oryginalne prace twórcze

WARTOŚĆ WSKAŹNIKA TB1 W MLEKU W ZALEŻNOŚCI OD KONDYCJI CIAŁA KRÓW MLECZNYCH W PIERWSZYM MIESIĄCU LAKTACJI 

Maciej ADAMSKI, Jakub PACOŃ

Abstrakt. Badania przeprowadzono na krowach rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Badane krowy poddano palpacyjno-wzrokowej ocenie kondycji ciała, metodą BCS, w dniu porodu oraz w 30 dniu laktacji. Uzyskane wyniki obserwacji zmiany kondycji ciała w tym okresie zestawiono ze wskaźnikiem TB1. Wskaźnik ten był określony na podstawie próbnego udoju wykonanego w 30 dniu laktacji. Celem badań było stwierdzenie zależności pomiędzy zmianą kondycji ciała krów w pierwszym miesiącu po porodzie a wskaźnikiem TB1 w 30 dniu laktacji. Stwierdzono różnice istotne statystycznie (p < 0,05) wartości TB1, w zależności od stopnia zmiany kondycji ciała krów między okresem okołoporodowym a 30 dniem laktacji.

PROPOZYCJA MONITORINGU GATUNKU Streptocephalus torvicornis (Waga 1842) W POLSCE 

Stanisław CUKIER

Abstrakt. W pracy została przedstawiona propozycja metod monitoringu gatunku Streptocephalus torvicornis należącego do dużych skrzelonogów. Gatunek ten występuje w niewielkich okresowych zbiornikach wodnych. Obecnie znane jest tylko jedno stanowisko występowania S. torvicornis w Polsce. Wiele gatunków dużych skrzelonogów uważanych jest za zagrożone wyginięciem. Ich obserwacja w środowisku jest utrudniona przez okresowy charakter występowania form dorosłych. Zaproponowana metoda oceny stanu populacji opiera się na analizie próbek gleby pod względem obecności cyst przetrwalnych. Do oceny stanu siedliska może służyć: obecność roślinności wskazującej na astatyczny lub efemeryczny charakter zbiornika, poziom sukcesji drzew i krzewów, obecność ryb, obecność potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Zaproponowane metody są uniwersalne; mogą być zastosowane do monitoringu innych gatunków skrzelonogów. Regularny monitoringu może przyczynić się do poznania kolejnych miejsc występowania oraz umożliwi skuteczną ochronę gatunku S. torvicornis w Polsce.

SPECYFICZNE CECHY MLEKA OWCZEGO I JEGO WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY KOMÓREK SOMATYCZNYCH 

Marcjanna WRZECIŃSKA, Ewa CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA

Abstrakt. Mleko owcze jest cennym produktem ze względu na swoje właściwości i skład. Jest ono bogatsze w białko wysokiej jakości oraz zawiera więcej wartości odżywczych, w porównaniu z mlekiem innych przeżuwaczy. Surowe mleko charakteryzuje się brakiem aktywności enzymatycznej oraz brakiem mikroorganizmów patogennych; cechuje się również dużą zawartością składników mineralnych. Z tego względu jest dobrym surowcem dla przemysłu mleczarskiego i wytwarzania mlecznych napojów fermentowanych, także serów. W czasie laktacji zarówno zawartość poszczególnych składników mleka, jak i wydajność mleczna ulegają wahaniom, co przekłada się na wartość odżywczą produktu. Również zawartość komórek somatycznych w mleku jest istotnie różna między szczytem a zakończeniem laktacji zwierząt. Wzrost elementów komórkowych jest głównym wskaźnikiem infekcji gruczołu mlekowego. Przyczyną mastitis są infekcje na tle bakteryjnym lub mechaniczne uszkodzenie strzyków. Zapalenie gruczołu mlekowego to poważny problem dla hodowców zwierząt mlecznych ze względu na zdrowotne i ekonomiczne aspekty tej choroby, która jest główną przyczyną uboju maciorek oraz upadku wielu zwierząt; wymusza również koszty leczenia samic, przy czym pozyskane mleko jest utylizowane. Szacuje się, że aż do 60% owiec w stadach może cierpieć na bezobjawowe mastitis, co jest poważnym problemem dla przemysłu mleczarskiego. Dlatego ważne są badania pod kątem analizy ilości komórek somatycznych w mleku.