seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 359(58)2 2021

Oryginalne prace twórcze

OPINIE I WIEDZA MIESZKAŃCÓW STARGARDU NA TEMAT KOPIOWANIA USZU I OGONA U PSÓW 

Karla KARATYSZ

Abstrakt. Obecnie kopiowanie jest zabiegiem chirurgicznym przeprowadzanym w klinikach weterynaryjnych. Pierwsze zabiegi wykonywane były już w starożytnym Rzymie. Cel przeprowadzanego zabiegu opiera się na ukształtowaniu małżowiny usznej oraz ogona w specyficzny dla danej rasy sposób, tak aby uwidocznić kształty ciała psa. W Polsce kopiowanie uszu i ogona jest całkowicie zabronione od 1997 r., z wyjątkiem sytuacji, w których występuje zagrożenie życia psa. Prawo to dotyczy również innych krajów Europy i świata, w których odpowiednie organy uregulowały możliwość przeprowadzania zabiegu kopiowania uszu i ogona, jaki również przekraczania granic państw ze zwierzętami poddanymi wcześniej temu zabiegowi. Celem niniejszej pracy było poznanie opinii oraz wiedzy mieszkańców Stargardu nt. kopiowania uszu i ogona u psów. Materiał zebrano metodą sondażu bezpośredniego, a dobór respondentów miał charakter losowy. Uzyskane wyniki wykazały, że większość opinii na temat przeprowadzania zabiegu u psów była negatywna.

ZMIANY MORFOLOGICZNE W TKANKACH STAWU KOLANOWEGO KRÓLIKA SPOWODOWANE CHOROBĄ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW PO ZASTOSOWANIU EKSPERYMENTALNEJ METODY WYKORZYSTUJĄCEJ MEZENCHYMALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE 

Nikolai MALYUK, Yuliia DEMIANTSEVA, Yuriy KHARKEVYCH1 Roman BOKOTKO, Oleg MELNYK, Magdalena GRYZINSKA

Abstrakt. Celem pracy było zbadanie procesów regeneracyjnych w stawie kolanowym królików z chorobą zwyrodnieniową stawów po eksperymentalnym zastosowaniu allogenicznych komórek macierzystych szpiku kostnego i tradycyjnym leczeniu niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym Meloksykam. Do doświadczenia użyto 27 królików kalifornijskich (samców). Utworzono trzy grupy zwierząt: grupę kontrolną, pierwszą grupę eksperymentalną leczoną metodą tradycyjną, drugą grupę eksperymentalną leczoną allogenicznymi mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (MSC). Zwierzęta z trzech grup poddawano chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego poprzez podwójne wstrzyknięcie 3,44% octanu retinylu do jamy stawu, w dawce 1 ml, w odstępach 7-dniowych. Tkanki z zajętego miejsca pobierano do badania histologicznego po 7, 14 i 28 dniach. Skrawki histologiczne wybarwiono hematoksyliną–eozyną i zbadano pod mikroskopem. Ustalono, że dostawowe podanie 3,5 × 106 komórek allogenicznych MSC w eksperymentalnie wywołanej chorobie zwyrodnieniowej stawów przyczynia się do odbudowy powierzchowniowej warstwy chrząstki, o czym świadczy tworzenie się słupków chondrocytów w środkowej warstwie chrząstki stawowej oraz wygląd izogenicznych grup komórek chrząstki z bazofilną cytoplazmą w macierzy i jednolita powierzchnia stawowa. Stosowaniu tradycyjnej metody leczenia królików lekiem Meloksykam towarzyszy niepełna chondrogeneza; część chondrocytów zlokalizowana jest w typowych komorach; w niektórych przypadkach komory chondrocytów nie różnicowały się; chrząstka stawowa miała niejednakową grubość, rozmieszczenie komórek było nierównomierne.

UŻYTKOWANIE I UTRZYMYWANIE KONI W ASPEKCIE NATURALNYCH METOD TRENINGOWYCH 

Angelika RATAJCZAK, Agata DANIELEWICZ, Michał PLUTA

Abstrakt. W wyniku ewolucji ludzkość przeszła z koczowniczego na osiadły tryb życia, od łowiectwa i zbieractwa do produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Spowodowało to zmianę traktowania koni oraz dostrzeżenie ich potrzeb emocjonalnych. Skoncentrowano się na budowaniu relacji z nimi. Obecnie konie są postrzegane jako jedne z najbardziej inteligentnych zwierząt „współpracujących” z ludźmi. W czterech ośrodkach jeździeckich zbadano 62 konie: klacze, ogiery i wałachy, w wieku od 3 do 26 lat, ośmiu ras: czystej krwi arabskiej, małopolskiej, huculskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, kuc szetlandzki, haflinger. Trzy ośrodki zajmowały się rekreacją, posiadały do 11 koni – klaczy i wałachów; jedynie drugi ośrodek posiadał ogiera, czwarty ośrodek miał rangę stadniny, dlatego posiadał 22 klacze i 4 ogiery hodowlane. Analizowane formy treningu koni wykazały, iż wszystkie ośrodki w przypadku 100% swoich koni stosowały klasyczne metody treningowe. Trenerzy deklarowali zainteresowanie metodami naturalnymi, ale jako formę wspomagającą metody klasyczne. Naturalne metody pracy z końmi stosowały ośrodki II i III, w których konie pracowały wierzchowo i rekreacyjnie, jak również sportowo. Nie stosowano tego rodzaju treningu w ośrodku I, w którym prowadzono tylko wierzchową rekreację, oraz w ośrodku IV zajmującym się głównie hodowlą i treningiem koni wyścigowych. Konie w ośrodku III i większość koni w ośrodku II uczestniczyły w Siedmiu Zabawach Parellego, join-up, odczulaniu na nieznane przedmioty; przeprowadzono imprinting źrebiąt. Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu metodami naturalnymi osób układających konie, ale bez rezygnacji z klasycznego treningu. Badania zrealizowano w celu poznania podejścia hodowców do form utrzymywania i użytkowania koni, w aspekcie zainteresowania imprintingiem źrebiąt, natural horsemanship, join-up i odczulaniem na nieznane przedmioty.