seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 296(23) 2012

Oryginalne prace twórcze

Zawartość histaminy w owocach 

Orina Surma, Grzegorz Bienkiewicz, Barbara Czerniejewska-Surma, Dominika Plust

Wpływ zróżnicowanej dawki odpadu popieczarkowego na stopień odrostu muraw trawnikowych 

Kazimierz Jankowski, Wiesław Czeluściński, Jolanta Jankowska, Jacek Sosnowski, Beata Wiśniewska-Kadżajan

Potencjał allelopatyczny wyciągów wodnych z chwastów w stosunku do siewek pszenicy ozimej i żyta 

Anna Komorowska, Paweł Bochyński, Eleonora Wrzesińska